Vásárlási szabályzat

A vásárlás menete

Az oldalon történő megrendelést követően igazoló e-mailt kapsz a vásárlásról (ez egyben a számla is). Amennyiben pénzügyi elszámoláshoz szükséges számlát szeretnél, ezt a vásárlás pillanatában kell jelezned, a megjegyzés mezőnél, majd meg kell adnod a számlázáshoz szükséges adatokat.

A ruhák rendelésre készülnek. Az elkészítési idő 5 munkanap a megrendelés kifizetésétől számítva.

Ezt követően a szállítási cím függvényében kapod kézhez a megrendelt ruhát, a szállítási információknál feltüntetett várakozási idő szerint. A romániai rendelések esetén a postázás pillanatában elküldünk egy követési számot, ami alapján a futárszolgálatnál követheti a szállítás helyzetét (a szállításért csak az awb elküldéséig tudunk felelősséget vállalni).

 

Fizetési lehetőségek

A ruha megvásárlásakor, banki átutalás fizetési lehetőséget lehet választani.

 

Szállítás

A termékeinket dobozban postázzuk. Romániában és Magyarországra, a Dpd futárszolgálattal dolgozunk. Ez esetben a szállítás 20-40 Ron között van. Amennyiben másik szolgálatot szeretne választani, úgy kérjük értesítsen bennünket és kérje az adott szolgáltatótól a csomagfelvételt műhelyünkből. Belföldi (romániai) és magyarországi cím esetén a szállítási idő várhatóan 1(Ro)-3(Hu) nap. Egyéb külföldi címre termékeinket a Román Postával szállítjuk ki. Az Európai Unióban kb. 7-10 munkanap, Európán kívüli címek esetén kb. 1 hónap alatt ér el a megadott címre a küldemény.

A postázás pillanatában küldünk egy értesítést, amiben a követési számot is elküldjük. Kérjük, amennyiben az ezt követő munkanapon nem érkezik meg a csomag, akkor érdeklődjön a futár cégnél a csomagja hollétéről, ugyanis amennyiben visszajön hozzánk a csomag és az nem a mi hibánkból történik, akkor egy újabb postázás esetén, a szállítási költséget a vásárlónak kell fizetnie.

 

A termék cseréje

Termékeinkről igyekszünk hiteles fotót közölni, de vedd figyelembe, hogy az általad észlelt kép függhet a képernyődtől is, amelyen azt megtekinted. Amennyiben nem vagy megelégedve a megrendelt termékkel, akkor a ruha kézhezvételétől számított 14 napon belül módodban áll azt visszaküldeni, és visszaigényelni a termék árát. A szállítás költség ez esetben a vásárlót terheli.

A csere joga abban az esetben él, ha a termék nem volt használva. A visszaküldött termék sértetlenségét munkatársunk ellenőrzi. Ha a termék használva volt, vagy nincs lehetőség azt sérülésmentesen visszajuttatni, akkor nem áll módunkban visszavenni. Amennyiben a termék a szállítás során sérül, úgy a vásárló a futárnál az átvétel pillanatában köteles ezt panaszként megfogalmazni és megírni egy jegyzőkönyvet. Ezért kérjük, hogy az átvételi elismervény aláírása előtt ellenőrizze le a csomagot, amennyiben átvesz egy sérült terméket és nem tesz panaszt a futárnál, utólag a szállítási cég nem vonható felelősségre.

Csere esetén a felmerülő árkülönbség, illetve az újrapostázási költség a megrendelőt terheli. Ezt a szállítás során a futárnál van lehetőség kiegyenlíteni, készpénzzel.

Minden beérkezett véleményre reagálunk, és minden általunk, illetve a szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal – vásárlóink érdekeit szem előtt tartva – járunk el.

 

Termékgarancia

A Delikates ruha a vásárlás pillanatától számított 2 hónapig van garanciában. Ez a következőket jelenti: Amennyiben anyag-, vagy varráshibát fedezel fel ebben az időszakban a ruhádon, módodban áll a terméket visszaküldeni, mi pedig az adott hibát cserével vagy megerősítéssel orvosoljuk. Ilyen esetben kérünk, hogy fotózd be a hibás ruhát és a fotót e-mailben küldd el nekünk. Amennyiben úgy ítéljük, hogy valóban anyag- vagy varráshibás a termék, a futárszolgálattal visszajuttatott át hibátlanul pótoljuk.

A vásárlás időpontját a vásárláskor kapott értesítő e-maillel, személyes vásárlás esetén pedig a vásárláskor kapott blokkal igazolhatod.

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

  1. A Szabályzat célja

A Delikates Couture webshop adatvédelmi záradékának kialakításakor a 679/2016-os Uniós Adatvédelmi Szabályozást vettük alapul.

 

  1. Fogalom-meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: a személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: a személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

 

  1. A kezelt személyes adatok köre

A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen a Felhasználó e-mail-címe, telefonszáma, neve, lakóhely/tartózkodási helye, a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználónak a törzsvásárlói program keretében létrehozott törzsvásárlói azonosítója.

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

  1. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az Adatkezelés célja a delikatesaccessories.com webcím alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a Szolgáltató internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A Szolgáltató a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A Szolgáltató a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail-címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail-címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail-címet regisztrálta.

 

  1. A Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A delikatesaccessories.com szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Szolgáltató az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat a rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

A Szolgáltató bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Szolgáltató érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

  1. Rendelkezés Személyes adatokkal

A Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelezőrendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

  1. Adattovábbítás lehetősége

A Szolgáltató jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

A Felhasználók egyes személyes adatai, meghatározott célból, a Felhasználó hozzájárulása alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülnek: a Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait és megrendelési adatait a megrendelt csomagok kézbesítése érdekében továbbítja a futárszolgálat részére. Az így továbbított személyes adatokat a futárszolgálat saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

 

  1. A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Szolgáltatótól bármikor az info@delikates.ro címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztarérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail-címéről küldik. A tájékoztaérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő 20 munkanapon belül köteles válaszolni.

A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról, illetve a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen az info@delikates.ro vagy az info@delikates.ro címen