Politica de confidențialitate

Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)


1. DEFINIŢII

1.1 „Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
1.2. „Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
1.3. „Împuternicit” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
1.4. „Consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
1.5. „Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
1.6. „RGPD” înseamnă Regulamentul Uniunii Europene (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului; RGPD – Regulamentul General privind Prelucrarea Datelor.


2. Domeniul de aplicare

Adresa de e-mail a utilizatorului, numărul de telefon, numele, reședința / reședința, categoria de produs achiziționată de Utilizator la momentul cumpărării de către Utilizator, Comanda de cumpărare a utilizatorului și metoda de plată, Suma pariului de cumpărare a clientului,
Furnizorul de servicii plasează un mic pachet de date (așa-numitul „cookie”) pe computerul utilizatorului pentru servicii personalizate. Scopul cookie-ului este acela de a furniza cel mai înalt nivel de funcționalitate pentru site-ul respectiv pentru ainbunatatii experiența utilizatorului. Utilizatorul poate șterge modulul cookie de pe calculator sau poate configura browserul pentru a dezactiva modulele cookie. Prin interzicerea utilizării cookie-urilor funcționarea site-ului este incompletă.

3. Bazele juridice, scopul și modul de gestionare a datelor
Scopul Managementului Datelor este de a oferi servicii disponibile la delikatescouture.ro
Scopul datelor care trebuie înregistrate automat este furnizarea serviciilor furnizate prin paginile web ale Furnizorului de servicii, afișarea conținutului și a anunțurilor personalizate, producerea de statistici și dezvoltarea tehnică a sistemului informatic.
Furnizorul de servicii nu poate utiliza datele personale furnizate în alte scopuri decât cele stabilite în aceste puncte. Eliberarea datelor cu caracter personal unei terțe părți sau autorități – cu excepția cazului în care se prevede altfel prin lege – este posibilă numai cu acordul prealabil expres al Utilizatorului.
Furnizorul de servicii nu controlează datele personale pe care le-ați introdus. Corectitudinea datelor furnizate este numai responsabilitatea persoanei care o dă. Când introduceți orice adresă de e-mail a oricărui Utilizator, sunteți responsabil de utilizarea exclusivă a adresei de e-mail specificate. În ceea ce privește această responsabilitate, orice responsabilitate asociată cu o intrare la o adresă de e-mail va fi suportată exclusiv de utilizatorul care a înregistrat adresa de e-mail.

4. Politicile de protecție a datelor aplicate de Furnizorul de servicii
Furnizorul de servicii foloseste datele personale pentru serviciile delikates.couture.ro. Furnizorul de servicii utilizează datele personale exclusiv pentru scopuri definite mai inainte.Utilizatorul de date se obligă să trateze datele personale pe care le-a dobândit în conformitate cu politica de confidențialitate stabilită și să nu o transfere unei terțe părți. În ceea ce privește transferul de date, excepția din această clauză este utilizarea datelor într-o formă agregată statistic, care nu poate sub nicio formă să conțină numele utilizatorului în cauză sau orice alte date capabile să îl identifice.În toate cazurile în care Furnizorul de servicii intenționează să utilizeze datele personale furnizate în alte scopuri decât scopul înregistrării inițiale a datelor, acesta informează utilizatorul despre aceasta și obține consimțământul expres prealabil sau îi dă posibilitatea de a interzice utilizare.

5. Furnizarea datelor personale
Modificarea datelor personale sau necesitatea ștergerii datelor cu caracter personal pot fi comunicate printr-o declarație scrisă exprimată în scris pe adresa info@delikates.ro. După solicitarea de ștergere sau modificare a datelor cu caracter personal, datele anterioare (șterse) nu mai pot fi recuperate.

6. Posibilitatea transferului de date
Furnizorul de servicii este îndreptățit și este obligat să transmită autorităților competente orice date cu caracter personal care îi sunt disponibile și pe care le depozitează în mod corespunzător, care sunt supuse obligației statutare sau obligatorii din punct de vedere juridic . Datorită acestui transfer de date și consecințele rezultate, nici un imputernicit nu este responsabil.
Datele personale ale utilizatorului vor fi transmise într-un scop specific, pe baza consimțământului utilizatorului, după cum urmează: Furnizorul de servicii transmite datele personale și informațiile de comandă ale utilizatorilor către serviciul de curierat pentru livrarea pachetelor comandate. Datele personale transmise vor fi tratate în conformitate cu reglementările privind confidențialitatea și gestionarea datelor ale serviciului de curierat.

7. Drepturile utilizatorilor cu privire la datele lor personale prelucrateUtilizatorii pot solicita informații din partea Furnizorului de servicii în orice moment trimițând un e-mail la info@delikates.ro. Cererea de informații trimisă prin e-mail va fi creditată de Managerul de date numai dacă este trimisă de la adresa de e-mail înregistrată de utilizator. Cererea de informații poate include datele utilizatorului gestionat de către imputernicit, sursa acestora, scopul, temeiul juridic, durata procesării datelor, numele și adresele procesatorilor de date, activitățile legate de gestionarea datelor și, în cazul transmiterii datelor cu caracter personal către cine și în ce scop au fost transmise.Managerul de date trebuie să răspundă la intrebarile legate politica de confidențialitate în termen de 20 de zile lucrătoare.Utilizatorul afectat trebuie să fie corectat, blocat sau șters, iar toți cei care au fost transferați anterior în Managementul datelor trebuie să fie informați. Utilizatorul poate contesta confidențialitatea datelor personale, scriind pe adresa de e-mail info@delikates.ro.